" />

AKTUALNOŚCI


3.01.2017 | Prymus S.A. po raz kolejny wziął udział w rankingu Gazele Biznesu – najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Prymus S.A. po raz kolejny wziął udział w rankingu Gazele Biznesu – najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. O miejscu spółki na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat
(2015 vs. 2013). Prymus S.A. zajął w bieżącej edycji 1190. miejsce w kraju. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.