3.09.2012

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 14 kwietnia 2010 r. „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)” Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI w zakresie obowiązującym dla spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport w formie pliku:

ESPI-1-03.09.2012