13.01.2015

1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 13 luty 2015 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r. Raport roczny za 2014 rok – w dniu 23.05.2015 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-EBI-1_2