5.01.2016

1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12 luty 2016 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016r. – 13 maja 2016 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2016r. – 12 sierpnia 2016 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2016r. – 14 listopada 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok – w dniu 20.05.2016 r. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-1_3