18.09.2012

10/2012 Prymus S.A. – Data przekazania raportu za III kwartał 2012 r.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”), informuje, iż raport kwartalny za III kwartał 2012 roku będzie przekazany (opublikowany) za pośrednictwem systemu EBI w dniu 14 listopada 2012 roku. Ewentualna zmiana daty przekazania raportu kwartalnego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-10