7.05.2014

10/2014 Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zmianie uległa data publikacji raportu rocznego Spółki
za rok obrotowy 2013. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r., deklarowanym dniem publikacji raportu rocznego był dzień 23.05.2014 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony
na dzień 9 maja 2014 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-10_0