4.07.2017

10/2017 Wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent” „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wygenerowanych przez Spółkę w II kwartale 2017 roku. Zgodnie z księgami rachunkowymi, osiągnięty przez Emitenta przychód ze sprzedaży towarów w II kwartale 2017 roku wynosił 22,83 mln, co stanowi wzrost przychodu w stosunku
do średniego przychodu z dwóch minionych, analogicznych okresów tj. I kwartału 2017 roku oraz IV kwartału 2016 roku o 44,5 proc. Dodatkowo Emitent wskazuje, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością – największe przychody notowane są w drugim i trzecim kwartale roku. Wynika to z faktu, iż większość sprzedaży dedykowana jest do branż związanych z przemysłem budowlanym. Osiągnięcie w II kwartale 2017 roku znaczącego wzrostu przychodów możliwe było dzięki wykorzystaniu sytuacji rynkowej i rozszerzeniu sprzedaży surowców do produkcji tworzyw sztucznych i plastyfikatorów oraz sprzedaży produktów gotowych – profili WPC

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Załącznik:
ESPI-10