3.11.2017

10/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2017 z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku, Zarząd PRYMUS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 roku. Raport ten zostanie opublikowany 14 listopada 2017 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za trzeci kwartał 2017 był dzień 10 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.