23.10.2012

11/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A. na dzień 19 listopada 2012 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19.11.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Tychach, przy ul. Turyńskiej 101. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictw, formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Projekty-uchwał-na-NWZA-19.11.2012_0

Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZA-19.11.2012_0
Raport-EBI-11