" />

8.08.2014

11/2014 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07.08.2014 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 04 sierpnia 2014 r. Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pan Adrian Moska jest członkiem organów nadzorujących, sprzedała 300.000 akcji Spółki po średniej cenie 4,05 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w ramach transakcji pakietowych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-11_0