" />

6.03.2015

11/2015 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pan Adrian Moska jest członkiem organów nadzorujących, w dniu 19.03.2015 roku sprzedała podczas transakcji pakietowej sesyjnej 84.400 akcji Spółki po średniej cenie 4,73 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja
o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-11_1