" />

7.09.2016

11/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-za-II-kwartał-2016-r
Raport-EBI-11_4