13.07.2017

11/2017 Informacja od Spółki celowej Emitenta – MP Project Invest Sp. z o.o.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka celowa”), zawiadomienie o zawarciu z firmą Inwestdom Sp. z o.o. („Wykonawca”), Porozumienia w przedmiocie zakończenia i rozliczenia Inwestycji („Porozumienie”) do Umowy
o roboty budowlane w systemie Generalnego Wykonawstwa z dnia 10.08.2015 r. („Umowa”).

Wykonawca na podstawie Umowy realizuje inwestycję pod nazwą „Miłe Zacisze II”, zlokalizowaną w Katowicach, ul.Tunelowa. Inwestycja ta realizowana jest w trzech etapach (I Etap – 72 mieszkania, II Etap – 99 mieszkań, III Etap – 81 mieszkań). Emitent informował o tym fakcie w raporcie EBI nr 19/2015
z dnia 11.08.2015 r.

Na mocy przedmiotowego Porozumienia ograniczono zakres inwestycji w ten sposób, iż wyłączono z Umowy realizację Etapu III inwestycji, z jednoczesnym ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w Umowie do kwoty 29.170.310,16 zł netto.

Rezygnacja z realizacji III Etapu inwestycji umowy wynika z decyzji Spółki celowej o zmianie sposobu zagospodarowania trzeciej części inwestycji, co wynika z sytuacji rynkowej. Obecnie planowane jest wybudowanie na tym terenie domów wolno stojących i części usługowej, co w znacznym stopniu uatrakcyjni lokalizację inwestycji.

Emitent posiada 36% udziału w kapitale MP Project Invest sp. z o.o..

Plik do pobrania:
ESPI-11