22.08.2014

13/2014 Transakcje dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22.08.2014 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pani Ewy Kobosko, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki, o sprzedaży akcji Emitenta. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 20 sierpnia 2014 r. sprzedała w transakcji pakietowej sesyjnej na rynku NewConnect 80.000 akcji Spółki po średniej cenie 4,20 zł za akcję.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-13_0