1.10.2016

13/2016 Informacja poufna

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach „Spółka”, „Emitent” informuje o rozpoczęciu negocjacji z Gamrat S.A.
z siedzibą w 38-200 Jasło, ul.A.Mickiewicza 108 „Gamrat S.A.” akcjonariusza Emitenta w zakresie rozpoczęcia współpracy w wykonaniu usług, mających polegać na zlecaniu przez Emitenta produkcji desek kompozytowych. W przypadku dojścia do porozumienia z Gamrat S.A. Spółka zamierza rozszerzyć sprzedaż w segmencie produktów gotowych o unikatową deskę kompozytową, produkowaną na swoje zlecenie. Zarząd Emitenta informuje, iż Gamrat S.A. jest podmiotem posiadającym 1.164.102 akcji Emitenta, co stanowi 12,25% udziału
w kapitale zakładowym oraz 12,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport w formie pliku:
ESPI-13_2