" />

16.11.2012

14/2012 Lista osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PRYMUS S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach przekazuje wykaz osób uprawnionych do udziału i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wyznaczonym na dzień 19 listopada 2012 r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż na każdą akcję przypada jeden głos na tym Zgromadzeniu. Lista nie jest dostępna do wiadomości publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-14