19.11.2012

15/2012 Treść uchwał podjętych na NWZA Prymus S.A. w dniu 19 listopada 2012 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 19 listopada 2012 r., w obecności notariusza Tomasza Balasa, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Matejki 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Uchwały-NWZA-19.11.2012

Raport-EBI-15