14.06.2013

15/2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Sławomira Jarosza o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect”.

Raport w formie pliku:
EBI-15