8.06.2014

15/2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 10 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r.,
w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz wyszczególnienie dokonanych zmian Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych
w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Akt-Notarialny-ZWZ-z-dnia-10-czerwca-2014-roku

Zmiany-w-statucie-Spółki-ZWZ-10.06.2014
Raport-EBI-15_0