3.10.2016

15/2016 Nabycie akcji przez osobę pełniącą funkcję zarządczą – korekta powiadomienia

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 04 października 2016 r. otrzymał zmianę powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pierwotna treść powiadomienia otrzymanego od Pana Adama Łanoszki opublikowana została przez Spółkę w raporcie ESPI nr 11/2016 w dniu 26.09.2016 roku. Treść zmiany zawiadomienia akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport w formie pliku:
19-09-2016_1

21-09-2016_0
23-09-2016
ESPI-15_0