29.12.2016

15/2016 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.12.2016 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Adriana Moskę z dniem 14 grudnia 2016. Na nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta została wybrana Pani Katarzyna Milc. Życiorys nowo wybranego członka Rady Nadzorczej zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Oświadczenie Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

EBI-15_0
Oświadczenie