16.06.2013

16/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 r.,
w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej
z uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-16_0

Uchwały-ZWZ-17.06.2013-r._0