4.12.2012

17/2012 Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Prymus S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 03 grudnia 2012 r. powziął informację o otrzymaniu
w dniu 26 listopada 2012 r. przez Rubicon Partners Corporate Finance S.A. pisma zawierającego wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta. Zarząd informuje, iż w związku ze złożonym wypowiedzeniem, Umowa ta wygasa z dniem 26.12.2012 r. O zawarciu nowej Umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
z innym podmiotem do tego uprawnionym, Zarząd poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-17