18.12.2012

18/2012 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. Spółka zawarła umowę z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Doradca”), której przedmiotem jest świadczenie przez Doradcę na rzecz Spółki usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej podpisania do dnia upływającego po 12 miesiącach od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Prymus S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mocą zawartej umowy, Doradca zobowiązuje się w szczególności świadczyć usługi związane ze współdziałaniem w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzenia bieżącego doradztwa na rzecz Spółki w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-18