22.06.2015

18/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż w dniu 22 czerwca 2015 r.,
w obecności notariusza Łukasza Roztoczyńskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie
nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Treść-uchwał-ZWZ-22.06.2015

Raport-EBI-18_3