17.03.2013

19/2013 Nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14.03.2013 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia,
iż w dniu 12 marca 2013 r. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat” S.A.),
w której Pan Adrian Moska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, nabyła 1.533.472 akcji Spółki
po cenie 1,31 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem GPW NC.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-19