29.06.2013

19/2013 Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z upływem kadencji jednoosobowego Zarządu, Rada Nadzorcza Prymus S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę
nr 3/06/2013, na mocy której powołała Panią Ewę Kobosko na stanowisko Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Prezesa Zarządu, który dostępny jest również na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
EBI-19

CV-Pani-Ewa-Kobosko-1