" />

8.11.2016

19/2016 Otrzymanie znaczącego zamówienia

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zamówienia na deskę tarasową oraz akcesoria WPC od firmy GLOBAL WOOD sp. z o.o.,
z siedzibą w 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 44C („Zamawiający”). Zamówienie to dotyczy dostaw deski tarasowej WPC, legarów oraz listew WPC w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, a jego wartość opiewa na 3.616.000 zł netto. Emitent na dzień dzisiejszy nie posiada podpisanej umowy o współpracy z Zamawiającym. Spółka prowadzi negocjacje mające na celu zawarcie długoterminowej umowy z Zamawiającym na dostawę produktów WPC wraz z akcesoriami. Sprzedaż produktów WPC stanowi dla Emitenta ważny element rozwoju na 2017 rok. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport w formie pliku:
ESPI-19_0