22.01.2014

2/2014 Prymus S.A. – Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 22.01.2014 r. znaczącej umowy
ze spółką „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Umowa dotyczy dostaw plastyfikatorów do PVC
w roku 2014. Szacunkowa wartość umowy wynosi 10 mln zł. Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi
na fakt, iż wartość umowy przekracza 20% wysokości kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, iż umowa ta może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-2_1