29.02.2016

3/2016 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia, iż w dniu 26 lutego 2016 r. dokonał następujących transakcji zakupu akcji Spółki: – 4.975 akcji po cenie 5,27 zł za akcję, – 50 akcji po cenie 5,34 zł
za akcję, – 475 akcji po 5,35 zł za akcję, – 50 akcji po cenie 5,40 zł za akcję, – 200 akcji po cenie 5,45 zł za akcję, – 4.200 akcji po cenie 5,50 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie notowań ciągłych.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-2_2