5.01.2017

2/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku: Raport roczny za 2016 rok – w dniu 21.03.2017 r.

Raport kwartalny:

1. za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.
2. za II kwartał 2017 r. – 10 sierpnia 2017 r.
3. za III kwartał 2017 r. – 10 listopada 2017 r. Działając zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wskazanych wyżej terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport-EBI-2_4