17.02.2017

2/2017 Zawarcie umowy ze spółką Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej umowy z firmą Graboplast Floor Covering Manufacturers Ltd. („Graboplast”), której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex, na rok 2017. Zgodnie z postanowieniami umowy, Graboplast zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 1800-2500 ton Oxoviflex-u. Emitent współpracuje z Graboplast na bazie potwierdzonych zamówień od 2015 roku. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu notowanego przez ICIS-LOR. Szacunkowa wartość sprzedaży dla Graboplast w 2017 roku przewidziana jest
w graniach od 1,85 mln EUR do nie więcej niż 2,6 mln EUR, w zależności od ilości zakupionego plastyfikatora.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Raport w formie pliku:
ESPI-2_3