15.11.2016

20/2016 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. otrzymał od Gamrat S.A.
z siedzibą 38-200 Jasło, ul.Mickiewicza 108 powiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy osoby blisko związanej osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Adrianem Moską – Zastępcą Przewodniczącego Rady nadzorczej Prymus S.A. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport w formie pliku:
14-11-2016