12.07.2013

21/2013 Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Prymus S.A. w ramach skupu akcji własnych

Zarząd PRYMUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach, działając na podstawie Uchwały
nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2013 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych i ustalenia warunków tego nabycia, niniejszym zaprasza Akcjonariuszy do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki. Warunki skupu akcji określone są w załącznikach do niniejszego Zaproszenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-21-1
Załącznik-nr-2-Umowa-Kupna-Sprzedaży-Akcji-Prymus-SA
Załącznik-nr-1-Formularz-Oferty-Sprzedaży-Akcji-Prymus-SA_0
Zaproszenie-do-Składania-Ofert-Sprzedaży-Akcji-PRYMUS-SA