12.12.2016

22/2016 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 09 grudnia 2016 r. otrzymał od Gamrat S.A.
z siedzibą 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 powiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Adrianem Moską – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prymus S.A. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 Rozporządzenia MAR
ESPI-22
Gamrat-SA-powiadomienie-o-zbyciu-akcji-PRYMUS-SA-09.12.2016