18.06.2013

23/2013 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 17 czerwca 2013 r.

Zarząd Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2013 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Gamrat S.A. – 3.066.943 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 43,21% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 30,67% ogólnej liczby głosów;
2. Krzysztof Moska – 3.035.580 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 42,76% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 30,36% ogólnej liczby głosów;
3. Ewa Kobosko – 996.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,96% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Raport w formie pliku:
ESPI-23