27.07.2013

23/2013 Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Prymus S.A., z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podpisał dnia 17 lipca 2013 r.
list intencyjny z przedstawicielem Rządu Demokratycznej Republiki Kongo, którego celem jest nawiązanie współpracy gospodarczej w zakresie dystrybucji surowców chemicznych jak i innej szeroko pojętej wymiany handlowej. Podpisanie listu intencyjnego, o którym mowa powyżej stanowi element strategii Spółki, której celem jest rozwój i poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-23