1.08.2013

24/2013 Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A., z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do punktów 3 i 7 Zaproszenia
do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki informuje, iż stopa redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Emitenta wyniesie 91,78%. Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Prymus S.A. przekazane zostało
do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 21 w dniu 12.07.2013 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-24