29.08.2014

24/2014 Istotna informacja

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2014 roku wartość obrotów Emitenta z firmą Nexus-Oil Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu przekroczyła 20% przychodów Spółki
z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych tj. kwotę 5.614.845,12 zł. Towarem, który Emitent nabywa od Nexus-Oil Sp. z o.o. jest bejca do drewna, mająca zastosowanie jako środek koloryzujący i opóźniający zapłon materiałów nieorganicznych, zwłaszcza drewna i drewnopochodnych. Współpraca między Emitentem a Nexus-Oil Sp. z o.o. realizowana jest w oparciu o zawartą w dniu 30. maja 2014 roku ramową umowę o współpracy handlowej, określającą warunki zakupu towarów przez Emitenta (umowa została zawarta na czas nieoznaczony). Z uwagi na charakter umowy, nie określała ona wartości ani szacunków obrotu między podmiotami. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rozwojem produktu, tj. bejcy do drewna, wielkość obrotów osiągnęła wartość, którą uznać należy za istotną z punktu widzenia prowadzonej przez Emitenta działalności.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-24_0