4.12.2015

24/2015 Podwyższenie kapitału w spółce celowej MP Project Invest sp. z o.o.

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 r. otrzymał od MP Project Invest sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach – spółki celowej Emitenta („Spółka”) zawiadomienie o otrzymaniu przez Spółkę, postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-24_1