15.12.2016

24/2016 Zakończenie negocjacji ze spółką Forbo Novilon B.V.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu negocjacji prowadzonych z firmą Forbo Novilon B.V., 7740 AC Coevorden – Holandia („Forbo”), na temat dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex, na rok 2017.
Zgodnie z ustaleniami Forbo zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 4000 ton Oxoviflex-u. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu notowanego przez ICIS-LOR. Szacunkowa wartość sprzedaży
dla Forbo w 2017 roku wynosić będzie 3,8 mln EUR. Współpraca Emitenta z Forbo trwa od 2014 roku i odbywa się ona na zasadzie potwierdzonych zamówień. Na rok 2017 planowane jest podpisanie kontraktu znacznie rozszerzającego współpracę. Osoba reprezentująca Spółkę: Ewa Kobosko – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Raport w formie pliku:
ESPI-24_0