2.12.2014

29/2014 Przedłużenie terminu spłaty pożyczek

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI
nr 38/2013 z dnia 02. grudnia 2013 r. informuje, iż w dniu 01. grudnia 2014 r. został podpisany ze spółką
Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Pożyczkobiorca”), aneks do umowy pożyczki, o której Spółka informowała w raporcie wskazanym powyżej, mocą którego przedłużono termin jej spłaty do dnia 31. października 2015 roku. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-29_0