14.02.2013

3/2013 Raport kwartalny Spółki PRYMUS S.A. za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki Prymus S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-3_0

Raport-za-IV-kwartał-2012