12.04.2014

3/2014 Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.04.2014 r. otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pani Anny Pawlak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z Panią Anną Pawlak, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia,
iż w dniu 09 kwietnia 2014 r. Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), w której Pani Anna Pawlak jest członkiem organów nadzorujących, sprzedała 40.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,05 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-3_0