7.03.2016

3/2016 Istotna informacja

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 marca 2016 roku, otrzymał od BorsodChem Zrt., H-3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1. Węgry („BorsodChem”), potwierdzenie zamówienia złożonego przez Emitenta na dostarczenie surowców w miesiącu marcu 2016 roku. Emitent z firmą BorsodChem współpracuje od 2012 roku. Przedmiotem współpracy jest zakup przez Emitenta od BorsodChem surowców chemicznych obejmujących głównie polichlorek winylu. Strony działają na zasadzie potwierdzonych zamówień. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w wyniku przedmiotowego zamówienia, wartość obrotów Emitenta z BorsodChem – podmiotem z branży chemicznej, przekroczyło 20 proc. przychodów Spółki
z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych tj. kwotę 9.835.179,03 zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-3_3