21.03.2017

3/2017 Raport roczny za 2016 r.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
I.-Raport-Roczny-2016_0

II.-Opinia-i-Raport-Biegłego-Rewidenta_0
III.-Sprawozdanie-finansowe-2016-cz.1_0-1
IV.-Sprawozdanie-finansowe-2016-cz.2_0
V.-Sprawozdanie-Zarządu-2016_0
VI.-Dobre-praktyki-2016_0
Raport-EBI-3_5