8.03.2017

3/2017 Zawarcie umowy ze spółką DLH GLOBAL Sp. z o.o.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z DLH GLOBAL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C („DLH GLOBAL”), której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw desek kompozytowych WPC, legarów oraz listew WPC
wraz z akcesoriami. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 roku,
a jej szacunkowa wartość wynosi 5.000.000 zł netto. Emitent informował o rozpoczęciu współpracy z DLH GLOBAL (wcześniej Spółka działająca pod nazwą “Global Wood” sp. z o.o.) Raportem bieżącym nr 19/2016
z dnia 07.11.2016 roku. Do momentu podpisania Umowy współpraca odbywała się na zasadzie potwierdzonych zamówień.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
ESPI-3_3