30.10.2013

30/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 27 listopada 2013 r.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27.11.2013 roku o godz. 12.00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 8 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Raport w formie pliku:
ESPI-30

Prymus-S-A-formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika-NWZ_0
Prymus-S-A-ogłoszenie-o-NWZ-1
Prymus-S-A-pełnomocnictwo-osoby-fizyczne-NWZ_0
Prymus-S-A-pełnomocnictwo-osoby-prawne-NWZ_0
Prymus-S-A-projekty-uchwał-NWZ_0