29.08.2013

30/2013 Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2013 r. Spółka podpisała Aneks
do umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie okresu obowiązywania tej umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna:
§3 ust 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku: