23.12.2014

30/2014 Podpisanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 r. Emitent podpisał Umowę
o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
w związku z obrotem akcjami Emitenta w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Usługi Autoryzowanego Doradcy będą świadczone przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
§3 ust 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-30_0